Shaikha K. AL-BAHAR

Chief Executive Officer, National Bank of KuwaitShare

Shaikha K. AL-BAHAR