Shizuko OHMI

Head of ESG Research, Amundi JapanShare

Shizuko OHMI